Nasza Mała Ojczyzna w Eterze Powiat lubliniecki – Śląskie

Tytuł projektu: Nasza Mała Ojczyzna w Eterze

Miejsce:

Śląskie

Powiat lubliniecki

Lubliniec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-166/08-01

 

Suma dofinansowania: 39770

Dofinansowanie UE: 33804,5

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja TUTAJ PRZYSZŁOŚĆ

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2009

Data zakończenia realizacji: 5/15/2010

 

test na nosicielstwo, itee radom, mf egzamin na doradcę, stres, bon turystyczny aktywacja, multisport dziecko

yyyyy

 

Shopping cart

close