Najlepiej razem Powiat kutnowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Najlepiej razem

Miejsce:

Łódzkie

Powiat kutnowski

Nowe Ostrowy

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-183/08-00

 

Suma dofinansowania: 47815

Dofinansowanie UE: 40642,75

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Nowe Ostrowy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/15/2009

Data zakończenia realizacji: 8/30/2009

 

7 zasad życia, nowy harmonogram szczepień na covid, studio55, kwe

yyyyy

 

Shopping cart

close