„Nad Wkrą – wczoraj i dziś” – program integracji międzypokoleniowej jako impuls aktywizacji społeczności lokalnej gminy Pomiechówek Powiat nowodworski – Mazowieckie

Tytuł projektu: „Nad Wkrą – wczoraj i dziś” – program integracji międzypokoleniowej jako impuls aktywizacji społeczności lokalnej gminy Pomiechówek

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat nowodworski

Pomiechówek

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-075/08-01

 

Suma dofinansowania: 49599

Dofinansowanie UE: 42159,15

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

 

restrykcje luty 2021, granie w gry komputerowe, bywa dużej wagi, kiedy rejestracja seniorów 60+, pesel kobiety, ferie zimowe w mazowieckim 2022, 24 grudnia 2021 wolny od pracy, jpk wyciągi bankowe 2018, bieg okresu wypowiedzenia, powszechne ubezpieczenie zdrowotne 2022, biblioteka polona, tarcza 90 dla samozatrudnionych

yyyyy

 

Shopping cart

close