Na sportowo czyli zdrowo Powiat węgrowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Na sportowo czyli zdrowo

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat węgrowski

Korytnica

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-213/10-00

 

Suma dofinansowania: 49780

Dofinansowanie UE: 42313

 

Nazwa beneficjenta: Wiejski Klub Sportowy „Nojszewianka”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/15/2011

 

emed, mapa lesko, co będzie zamknięte od 27 marca, memy o szczepieniach, polska – ukraina, jak ma wyglądać zdjęcie do dowodu

yyyyy

 

Shopping cart

close