Moje życie w moich rękach – rozwijam, integruje i uczę się angielskiego Powiat cieszyński – Śląskie

Tytuł projektu: Moje życie w moich rękach – rozwijam, integruje i uczę się angielskiego

Miejsce:

Śląskie

Powiat cieszyński

Cieszyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-268/11-00

 

Suma dofinansowania: 49540

Dofinansowanie UE: 42109

 

Nazwa beneficjenta: Mars School Centrum Języka Angielskiego

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

 

czy bedą zdalne w 2021, uslugirozwojowe.parp.gov.pl, kgpsp praca, czy wychowawczy wlicza się do emerytury, wyjazd na majorkę covid

yyyyy

 

Shopping cart

close