MOJA WARTOŚĆ – MÓJ POTENCJAŁ – Pewne siebie, atrakcyjne i kompetentne kobiety z powiatu wielickiego Powiat wielicki – Małopolskie

Tytuł projektu: MOJA WARTOŚĆ – MÓJ POTENCJAŁ – Pewne siebie, atrakcyjne i kompetentne kobiety z powiatu wielickiego

Miejsce:

Małopolskie

Powiat wielicki

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-070/11-01

 

Suma dofinansowania: 37749

Dofinansowanie UE: 32086,65

 

Nazwa beneficjenta: MAESTRA Firma Szkoleniowa Małgorzata Fic

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2012

Data zakończenia realizacji: 11/30/2012

 

kwarantanna z turcji, co to znaczy other, co mozna kupic, bisztynek mapa, pracuj.pl

yyyyy

 

Shopping cart

close