Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze elementem integrującym społeczność gminy Głuchów Powiat skierniewicki – Łódzkie

Tytuł projektu: Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze elementem integrującym społeczność gminy Głuchów

Miejsce:

Łódzkie

Powiat skierniewicki

Głuchów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-096/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Ochotnicza Straż Pożarna w Głuchowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 1/31/2011

 

susza 2021, uniwersytecka 4 katowice, co powiedzieć przy odejściu z pracy, feelactive, jbg2 żory, firmy wronki, oświadczenie wzór ogólny, urlop macierzyński 2022 zmiany, wyładowanie złości, gimnazjum w białaczowie, doliczenie urlopu wychowawczego do emerytury, zespół szkół w pilchowicach, oświadczenie pit 2 2022, zakazenia koronawirus polska

yyyyy

 

Shopping cart

close