MŁODZIEŻ BEZPIECZNA NAD WODĄ Powiat ostrołęcki – Mazowieckie

Tytuł projektu: MŁODZIEŻ BEZPIECZNA NAD WODĄ

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ostrołęcki

Troszyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-187/11-00

 

Suma dofinansowania: 12500

Dofinansowanie UE: 10625

 

Nazwa beneficjenta: Ostrołęckie Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Ostrołęce

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 12/31/2012

 

urlop okolicznosciowy babcia, sprawdz dowod osobisty, ewa grzybowska, typy kołnierzyków, pila poznan, wampir emocjonalny, list motywacyjny na stanowisko sekretarki, kwarantanna po powrocie do polski, польська мова слова, dzień dobry z tej strony, umowa zlecenia czas pracy, wpisz w tabeli co najmniej trzy pozytywne strony posiadania pracy, wyjazd na majorkę covid, dodatni wynik covid a domownicy, dolina stobrawy, polska dni wolne od pracy 2022

yyyyy

 

Shopping cart

close