Młodzi aktywni-jesteśmy potrzebni Powiat lubelski – Lubelskie

Tytuł projektu: Młodzi aktywni-jesteśmy potrzebni

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubelski

Strzyżewice

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-080/10-00

 

Suma dofinansowania: 40000

Dofinansowanie UE: 34000

 

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego „Kraina wokół Lublina”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

kiedy polska wstąpiła do onz, moliera 2 oszuści, nauka zdalna od kiedy 2021, opieka na dziecko 2022, liczba zachorowan dzis, zmiana zawodu, jakie lata wybrać do emerytury, ile wynosi zasiłek macierzyński po ustaniu zatrudnienia, ustawa o zawodach medycznych, autoprezentacja jak napisać, targi drzonków, stopień niepełnosprawności umiarkowany przywileje

yyyyy

 

Shopping cart

close