Mieszkańcy gminy Bulkowo w poszukiwaniu nowych perspektyw Powiat płocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Mieszkańcy gminy Bulkowo w poszukiwaniu nowych perspektyw

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat płocki

Bulkowo

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-230/11-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: GMINA BULKOWO/ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W BULKOWIE

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 10/15/2012

 

dodatek do pradu wniosek, protokół wykonawcy czyste powietrze, 9600 punkt szczepień warszawa, opłata środowiskowa za 2020, czy można podjąć pracę bez świadectwa pracy, nowe obostrzenia 19 kwietnia, cosmed 24, powszechny punkt szczepień

yyyyy

 

Shopping cart

close