Mały teatr-wielka sprawa Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Mały teatr-wielka sprawa

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Ostrów Lubelski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-058/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych „Nasz Dom”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2011

Data zakończenia realizacji: 1/31/2012

 

multispoty, aplikacja na paszport covidowy, zagubienie prawa jazdy, kalendarz z dniami wolnymi 2022

yyyyy

 

Shopping cart

close