Małe Mazowsze -mała ojczyzna Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Małe Mazowsze -mała ojczyzna

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Michów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-324/09-00

 

Suma dofinansowania: 14933,33

Dofinansowanie UE: 12693,33

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeziorzany

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 11/30/2010

 

zwolnienie z abonamentu rtv emerytów, co to jest udar słoneczny, modele prognostyczne, 13 emerytura dla kogo 2019, co do jedzenia do pracy, obostrzenia w maju 2021, lędźwie gdzie są u człowieka

yyyyy

 

Shopping cart

close