Lokalne inspiracje Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Lokalne inspiracje

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Tarnawatka

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-016/11-00

 

Suma dofinansowania: 45825

Dofinansowanie UE: 38951,25

 

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Roztocze Tomaszowskie”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 6/30/2012

 

zielona góra bezrobocie, jak codzień, limity w sklepach od 1 marca 2022, program stażowy, obsługa autostrady a2, ile godzin można pracować w tygodniu, tailors club garnitury, umowa uaktywniająca niania, covid 20, matura co trzeba zdawać, wniosek o 500+, pzo spychowo, kri, as turist, nie najlepiej pisownia

yyyyy

 

Shopping cart

close