LOKALNA AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA ZMIANĘ – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Lipno w życiu społecznym swojej miejscowości Powiat leszczyński – Wielkopolskie

Tytuł projektu: LOKALNA AKTYWNOŚĆ SPOSOBEM NA ZMIANĘ – zwiększenie uczestnictwa mieszkańców Gminy Lipno w życiu społecznym swojej miejscowości

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat leszczyński

Lipno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-023/08-00

 

Suma dofinansowania: 47118

Dofinansowanie UE: 40050,3

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Cetrum Promoji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich PISOP

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 11/1/2008

Data zakończenia realizacji: 3/31/2009

 

wniosek 500, grudziądz liczba mieszkańców, ap edukacja, krynica morska trasy rowerowe, praca na własny rachunek, e-pity 2018 ministerstwo finansów

yyyyy

 

Shopping cart

close