Liderzy na starcie w gminie Mykanów – ABC stylizacji paznokci Powiat częstochowski – Śląskie

Tytuł projektu: Liderzy na starcie w gminie Mykanów – ABC stylizacji paznokci

Miejsce:

Śląskie

Powiat częstochowski

Mykanów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-061/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

mam tę moc po ukrainsku, wola kosnowa, liczba wykonanych szczepień, 250 zł na telewizor, marcin trzciński

yyyyy

 

Shopping cart

close