Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie! Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z wiejskiej Gminy Celestynów Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Letnia Akademia Dziecka w Celestynowie! Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu dzieci z wiejskiej Gminy Celestynów

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Celestynów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-102/10-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 9/30/2011

 

kiedy decyzja o powrocie do szkół, koncepcja zrównoważonego rozwoju, jak opisać obraz po angielsku, sangwinik choleryk, śródlądowe drogi wodne, koronawirus na podkarpaciu 12 listopada, szybka reakcja

yyyyy

 

Shopping cart

close