Las wokół nas Powiat tomaszowski – Lubelskie

Tytuł projektu: Las wokół nas

Miejsce:

Lubelskie

Powiat tomaszowski

Tomaszów Lubelski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-127/11-00

 

Suma dofinansowania: 43790

Dofinansowanie UE: 37221,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego Niwa

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

 

umiejętności, projektant, słoneczna gmina, ubezpieczenie zdrowotne umowa zlecenie, mapa wikingów

yyyyy

 

Shopping cart

close