Łączy nas kulinarne dziedzictwo Powiat kępiński – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Łączy nas kulinarne dziedzictwo

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat kępiński

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-028/09-02

 

Suma dofinansowania: 46500

Dofinansowanie UE: 39525

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Wrota Wielkopolski

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 12/1/2009

Data zakończenia realizacji: 2/28/2010

 

bony świąteczne, www.smpiast.com.pl, zarzad zieleni m st warszawy, umowa o pracę godziny, termin złożenia zus z-3 przez pracodawcę, park rozrywki lubelskie, agregat bierny, uniwersytety medyczne w polsce

yyyyy

 

Shopping cart

close