Kuźnia optymizmu Powiat ciechanowski – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kuźnia optymizmu

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat ciechanowski

Regimin

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-100/09-00

 

Suma dofinansowania: 49950

Dofinansowanie UE: 42457,5

 

Nazwa beneficjenta: Fundacja Gospodarcza im. Karola Marcinkowskiego w Ciechanowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: fundacja

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

szczepankowo mapa, czy jest dowód, nie ma za co po ukrainsku, wielka brytania kraje

yyyyy

 

Shopping cart

close