Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn Powiat turecki – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Kurs Mały Biznes i Kurs Komputerowy dla mieszkańców Gminy Kawęczyn

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat turecki

Kawęczyn

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-102/10-01

 

Suma dofinansowania: 42968

Dofinansowanie UE: 36522,8

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Kawęczyn

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2011

 

polimeraza dna, ops chrzanów, port lotniczy łódź im władysława reymonta, starostwo powiatowe w środzie śląskiej, osłabienie organizmu utrata sił, pol cars

yyyyy

 

Shopping cart

close