Kultura Twoim przyjacielem Powiat miński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Kultura Twoim przyjacielem

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat miński

Cegłów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-241/10-00

 

Suma dofinansowania: 49996

Dofinansowanie UE: 42496,6

 

Nazwa beneficjenta: Centrum Edukacji Językowej i Artystycznej „Maxima” s.c.

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: spółka cywilna prowadząca działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie KC – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

izolowanie się od ludzi, dodatek do pradu wniosek, umowa o pracę a ciąża, rejestracja dziecka profil zaufany, zimno w pracy, abek jankowo

yyyyy

 

Shopping cart

close