„@ktywni!” Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: „@ktywni!”

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Kock

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-201/10-00

 

Suma dofinansowania: 49128

Dofinansowanie UE: 41758,8

 

Nazwa beneficjenta: Pracownia Psychologiczna & Centrum Szkoleniowo – Terapeutyczne „Con Futuro” Jolanta Ryś

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

 

egzamin ósmoklasisty 2022 kiedy, emapa olsztyn, kogenerator, oświadczenie przykład

yyyyy

 

Shopping cart

close