Krok w stronę lepszego jutra – aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza Powiat rzeszowski – Podkarpackie

Tytuł projektu: Krok w stronę lepszego jutra – aktywizacja zawodowa i społeczna mieszkańców gmin Boguchwała, Lubenia i Świlcza

Miejsce:

Podkarpackie

Powiat rzeszowski

Świlcza

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-18-034/11-00

 

Suma dofinansowania: 14473,33

Dofinansowanie UE: 12302,33

 

Nazwa beneficjenta: Lokalna Grupa Działania „Trygon – Rozwój i innowacja”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

 

w odpowiedzi na po angielsku, typy psychologiczne, filmy które zmieniają życie, dopłaty bezpośrednie 2018 ile za hektar, sprawdź czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru, przejazd przez czechy tranzytem, kiedy zrobić test na przeciwcial koronawirus, platnosc onw, koronawirus w szczecinie, mazowiecki wojewódzki ośrodek medycyny pracy, dodatekoslonowy

yyyyy

 

Shopping cart

close