Judo – formą integracji i aktywizacji podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś” Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Judo – formą integracji i aktywizacji podopiecznych Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii „Jędruś”

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Józefów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-302/10-00

 

Suma dofinansowania: 49894

Dofinansowanie UE: 42409,9

 

Nazwa beneficjenta: Powiat Otwocki/Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii „Jędruś”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: powiatowa samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 7/31/2011

 

big holiday, komunikacja inkluzywna, niderlandy koronawirus, tarcza antyinflacyjna 1.0 ustawa, znaczenie chrztu polski w punktach, jak sprawdzić czyjś pesel, wysokosc doplaty do hektara 2020

yyyyy

 

Shopping cart

close