Jeszcze raz dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów Powiat otwocki – Mazowieckie

Tytuł projektu: Jeszcze raz dodać życia do lat! Aktywne przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu seniorek i seniorów w Gminie Celestynów

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat otwocki

Celestynów

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-481/10-00

 

Suma dofinansowania: 47723

Dofinansowanie UE: 40564,55

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2011

Data zakończenia realizacji: 12/31/2011

 

mniejszosc niemiecka w polsce, zakład emerytalno rentowy mswia poznań, infolinia, ciagle zmeczenie i sennosc

yyyyy

 

Shopping cart

close