„JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA Powiat toruński – Kujawsko-pomorskie

Tytuł projektu: „JESTEM” STOWARZYSZENIE POMOCY DZIECIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM I OSOBOM POTRZEBUJĄCYM WSPARCIA

Miejsce:

Kujawsko-pomorskie

Powiat toruński

Lubicz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-04-250/10-00

 

Suma dofinansowania: 49990

Dofinansowanie UE: 42491,5

 

Nazwa beneficjenta: „JESTEM” Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym i Osobom Potrzebującym Wsparcia

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/27/2012

 

zgubiony dowod osobisty, mikrosatelita, lublin mapa dzielnic, peb, 5320 zetor, szablon cv open office, macedonia bez paszportu, zespół zakładów opieki zdrowotnej w cieszynie

yyyyy

 

Shopping cart

close