Jestem i potrafię Powiat staszowski – Świętokrzyskie

Tytuł projektu: Jestem i potrafię

Miejsce:

Świętokrzyskie

Powiat staszowski

Rytwiany

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-26-029/10-01

 

Suma dofinansowania: 49000

Dofinansowanie UE: 41650

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Miłośników Pustelni Złotego Lasu w Rytwianach

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2011

Data zakończenia realizacji: 8/31/2011

 

umowy zlecenia 2019, prawo pracy definicja, śmierć matki urlop okolicznościowy, wyjazd do portugalii, ministerstwo sprawiedliwo ci

yyyyy

 

Shopping cart

close