JA – TO WSZYSTKO CO MAM – integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Szczerców poprzez realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy Powiat bełchatowski – Łódzkie

Tytuł projektu: JA – TO WSZYSTKO CO MAM – integracja i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu mieszkańców Gminy Szczerców poprzez realizację programów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy

Miejsce:

Łódzkie

Powiat bełchatowski

Szczerców

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-286/09-00

 

Suma dofinansowania: 49610

Dofinansowanie UE: 42168,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Szczerców

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/29/2010

 

alfa i omega 2, kto to jest ozdrowieniec, stawki za sprzątanie 2018, kto jest zwolniony z abonamentu rtv 2019

yyyyy

 

Shopping cart

close