Integrujmy się i cieszmy życiem! Powiat zgierski – Łódzkie

Tytuł projektu: Integrujmy się i cieszmy życiem!

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zgierski

Ozorków

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-168/08-01

 

Suma dofinansowania: 44930

Dofinansowanie UE: 38190,5

 

Nazwa beneficjenta: Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2009

Data zakończenia realizacji: 7/31/2009

 

osp rudnik, biegły rewident jak zostać, południowy wschód, prokrastrynacja, jak się ubrać do biura

yyyyy

 

Shopping cart

close