Integracyjna świetlica w gminie Zadzim – kontynuacja Powiat poddębicki – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracyjna świetlica w gminie Zadzim – kontynuacja

Miejsce:

Łódzkie

Powiat poddębicki

Zadzim

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-354/09-00

 

Suma dofinansowania: 49050

Dofinansowanie UE: 41692,5

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Zadzim

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2010

Data zakończenia realizacji: 12/31/2010

 

skrining, budowa budynku gospodarczego, arabia saudyjska koronawirus, mlekovita logo, zdrowa głowa

yyyyy

 

Shopping cart

close