Integracja szansą dla wszystkich. – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja szansą dla wszystkich.

Miejsce:

Łódzkie

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-122/08-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Diecezja Łowicka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: Kościół Katolicki

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/15/2008

Data zakończenia realizacji: 8/31/2008

 

cyfrowa foto sp. z o.o., pekin wiza, lightstream, dworek leśce, ferie zakaz przemieszczania

yyyyy

 

Shopping cart

close