Integracja społeczności lokalnej poprzez reaktywację ginących zawodów Powiat gorlicki – Małopolskie

Tytuł projektu: Integracja społeczności lokalnej poprzez reaktywację ginących zawodów

Miejsce:

Małopolskie

Powiat gorlicki

Sękowa

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-141/08-03

 

Suma dofinansowania: 49995,4

Dofinansowanie UE: 42496,09

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Gminy Sękowa

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 7/30/2008

Data zakończenia realizacji: 1/30/2010

 

złote myśli podziękowania za współpracę, psp namysłów interwencje, skiold, marudy, www gov pl cyfrowa tv, ustawa dobry start, koronawirus albania

yyyyy

 

Shopping cart

close