Integracja przez muzykę i literaturę Powiat parczewski – Lubelskie

Tytuł projektu: Integracja przez muzykę i literaturę

Miejsce:

Lubelskie

Powiat parczewski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-336/09-00

 

Suma dofinansowania: 49998

Dofinansowanie UE: 42498,3

 

Nazwa beneficjenta: Parczewski Dom Kultury

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 6/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

 

londyn obostrzenia, brynica to nie granica, święto flagi narodowej, radomski szpital specjalistyczny im dr tytusa chałubińskiego, nieobecnosc

yyyyy

 

Shopping cart

close