Integracja Przez Media 3 Powiat wołomiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Integracja Przez Media 3

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat wołomiński

Tłuszcz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-082/10-01

 

Suma dofinansowania: 49250

Dofinansowanie UE: 41862,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2011

Data zakończenia realizacji: 5/31/2012

 

dodatek oslonowy gdzie zlozyc wniosek, rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia za porozumieniem stron, zdalne nauczanie konferencja 28.10, nauka zdalna 2022 przedłużona do końca lutego, hangouts na komputer, niebo szczecin, w każdym bądź razie, na uczelnię, rozmowa kwalifikacyjna po angielsku pytania, kisielice wm

yyyyy

 

Shopping cart

close