Integracja Przez Media 2 Powiat wołomiński – Mazowieckie

Tytuł projektu: Integracja Przez Media 2

Miejsce:

Mazowieckie

Powiat wołomiński

Tłuszcz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-14-076/10-00

 

Suma dofinansowania: 49970

Dofinansowanie UE: 42474,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kastor – Inicjatywa dla Rozwoju

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2010

Data zakończenia realizacji: 5/31/2011

 

rejestr czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowisku pracy, dokumentalista, projekty technologiczne, darzyć kogoś sympatią, s11 ostrzeszów, geocartis, cytaty angielskie z tłumaczeniem, dokument z urzędu stanu cywilnego do ślubu kościelnego, wzór na wypowiedzenie umowy, wypowiedzenie umowy o pracę z miesięcznym okresem wypowiedzenia wzór, zapisy 70+

yyyyy

 

Shopping cart

close