„Integracja przez aktywizację” Powiat lubartowski – Lubelskie

Tytuł projektu: „Integracja przez aktywizację”

Miejsce:

Lubelskie

Powiat lubartowski

Jeziorzany

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-160/11-00

 

Suma dofinansowania: 49200

Dofinansowanie UE: 41820

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Jeziorzany

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 9/30/2012

 

titus etykieta, ewa wiśniewska wzrost, zawody prawnicze, pojazdy szynowe pesa bydgoszcz, droga do sukcesu, staże z unii europejskiej 2021, alicję janeczek

yyyyy

 

Shopping cart

close