Integracja osób z autyzmem i ich rodzin ze społecznością lokalną Gubina Powiat krośnieński – Lubuskie

Tytuł projektu: Integracja osób z autyzmem i ich rodzin ze społecznością lokalną Gubina

Miejsce:

Lubuskie

Powiat krośnieński

Gubin – miasto

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-08-118/09-01

 

Suma dofinansowania: 24361

Dofinansowanie UE: 20706,85

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Autystycznym Dalej Razem

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 5/1/2010

Data zakończenia realizacji: 9/30/2010

 

ccus, cytadela mapa, urząd pracy bezrobotny, msppolska, elektrownia ostrowiec, przyjazd z niemiec do polski, cv pracownik fizyczny, zaproszenie na konferencję prasową, drukarnia pegwan, ciągarka do drutu, adam pawlak, mapa grodziska mazowieckiego, biała podlaska wojsko wraca

yyyyy

 

Shopping cart

close