Integracja osób w wieku niemobilnym Powiat opoczyński – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja osób w wieku niemobilnym

Miejsce:

Łódzkie

Powiat opoczyński

Opoczno

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-190/09-01

 

Suma dofinansowania: 49980

Dofinansowanie UE: 42483

 

Nazwa beneficjenta: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: gminna samorządowa jednostka organizacyjna

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/1/2010

Data zakończenia realizacji: 7/31/2010

 

czy do rumunii potrzebny jest paszport, wieniec pogrzebowy dla brata, prośba o pomoc do ministra sprawiedliwości, zespol szkol szprotawa, umową cywilnoprawną a umowa o pracę

yyyyy

 

Shopping cart

close