Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew Powiat zgierski – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców sołectw Chociszew i Mikołajew

Miejsce:

Łódzkie

Powiat zgierski

Parzęczew

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-379/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Parzęczew

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2010

Data zakończenia realizacji: 8/31/2010

 

szpital wielospecjalistyczny im. dr. ludwika błażka w inowrocławiu, szkoła w gliniance, renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy, firma karol kania, czy przedszkola mają ferie, pup zgora pl, jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice, waldemar dutkiewicz, dziedziczenie rh tabela, ile płacą za staż, zosp rp zielona góra, zgubienie dowodu osobistego

yyyyy

 

Shopping cart

close