Integracja mieszkańców parafii Teodory w ramach festynu rodzinnego połączonego z kultywowaniem tradycji regionalnych Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców parafii Teodory w ramach festynu rodzinnego połączonego z kultywowaniem tradycji regionalnych

Miejsce:

Łódzkie

Powiat łaski

Łask

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-181/08-00

 

Suma dofinansowania: 20737,6

Dofinansowanie UE: 17626,96

 

Nazwa beneficjenta: Wiejskie Stowarzyszenie „Nasze Sprawy”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/3/2009

Data zakończenia realizacji: 8/31/2009

 

pracuj mądrze nie ciężko, pracownik pogryzl szefa, czym jest świadectwo pracy, pompogruszki, cytyzyna co to jest, jak udokumentować pracę za granicą do emerytury, malta testy, nowe obostrzenia od 20 marca, pytania na teście do urzędu miasta, czym się zajmuje architekt, biblioteka w opocznie, serwiskadr, grooming co to znaczy, budowa tunelu, dolina raby, dziecko z ukrainy w szkole polskiej, spedytor zakres obowiązków, epuap potwierdzenie tożsamości, prokuratura rejonowa w złotoryi, import docelowy leków, najważniejsze prawa pacjenta

yyyyy

 

Shopping cart

close