Integracja mieszkańców gminy Miedzichowo poprzez wspólną naukę języka Powiat nowotomyski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców gminy Miedzichowo poprzez wspólną naukę języka

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat nowotomyski

Miedzichowo

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-077/10-00

 

Suma dofinansowania: 44716

Dofinansowanie UE: 38008,6

 

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE EXPERT

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

wycofanie pit-2 wzór, radosław maciejewski, emerytura po emeryturze wcześniejszej, zgłoszenia do sanepidu

yyyyy

 

Shopping cart

close