Integracja mieszkańców gminy Kuślin poprzez wspólną naukę języka Powiat nowotomyski – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Integracja mieszkańców gminy Kuślin poprzez wspólną naukę języka

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat nowotomyski

Kuślin

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-078/10-00

 

Suma dofinansowania: 46316

Dofinansowanie UE: 39368,6

 

Nazwa beneficjenta: PRZEDSIĘBIORSTWO PRYWATNE EXPERT

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą – mikro przedsiębiorstwo

 

Data rozpoczęcia realizacji: 1/1/2011

Data zakończenia realizacji: 6/30/2011

 

itcraft bydgoszcz, yummy pl, sanepid leszno, zamykanie cmentarzy 2021

yyyyy

 

Shopping cart

close