Integracja dzięki hipoterapii Powiat chrzanowski – Małopolskie

Tytuł projektu: Integracja dzięki hipoterapii

Miejsce:

Małopolskie

Powiat chrzanowski

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-12-125/11-00

 

Suma dofinansowania: 46890

Dofinansowanie UE: 39856,5

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych „Spons Iuventa”

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2012

Data zakończenia realizacji: 7/31/2012

 

esfj osobowość, szczepienia ilosc zaszczepionych, przetestuj kamere, moja woda program, bilans 1 wojny światowej, 500+ na drugie dziecko jakie dokumenty, krasiejów mapa, sportowa polska, aplikacja zaszczepieni google play, wniosek o suszowe 2019, turoszów

yyyyy

 

Shopping cart

close