Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim Powiat raciborski – Śląskie

Tytuł projektu: Inkubator aktywności lokalnej w powiecie raciborskim

Miejsce:

Śląskie

Powiat raciborski

Nędza

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-24-097/10-00

 

Suma dofinansowania: 14550

Dofinansowanie UE: 12367,5

 

Nazwa beneficjenta: Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 10/1/2011

Data zakończenia realizacji: 3/31/2012

 

dane do zwolnienia lekarskiego, apel premiera, ślub cywilny w polsce, sp nr 76 wrocław, teatr karty pracy, czy szkoła liczy się do stażu pracy, pytania na psychotesty dla kierowców, kod choroby f32, sanitariusz szpitalny, wniosek o dopłaty do nawozów arimr, kiedy zus wypłaca zasiłek macierzyński

yyyyy

 

Shopping cart

close