Inicjatywy społeczności lokalnej Powiat koniński – Wielkopolskie

Tytuł projektu: Inicjatywy społeczności lokalnej

Miejsce:

Wielkopolskie

Powiat koniński

Kazimierz Biskupi

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-30-065/08-00

 

Suma dofinansowania: 32824,98

Dofinansowanie UE: 27901,23

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Kadry dla Konina

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 2/2/2009

Data zakończenia realizacji: 4/30/2009

 

ulica rejtana, prokuratura kraków podgórze, kod zwolnienia, artystyczna alternatywa, powiatowy urząd pracy w sosnowcu

yyyyy

 

Shopping cart

close