Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec Powiat olsztyński – Warmińsko-mazurskie

Tytuł projektu: Inicjatywa na rzecz kultury w mieście i gminie Biskupiec

Miejsce:

Warmińsko-mazurskie

Powiat olsztyński

Biskupiec

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-28-355/08-01

 

Suma dofinansowania: 49920

Dofinansowanie UE: 42432

 

Nazwa beneficjenta: Gmina Biskupiec/Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Biskupcu

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: wspólnota samorządowa – gmina

 

Data rozpoczęcia realizacji: 9/1/2009

Data zakończenia realizacji: 11/30/2009

 

obostrzenia konferencja 25.03, reall, czynnik pierwszy, 4 czerwca 2021 wolny od pracy, najwieksze wojewuctwo w polsce, powrot z hiszpani, sun dose, mazowieckie stypendia

yyyyy

 

Shopping cart

close