Historia integruje pokolenia Powiat tomaszowski – Łódzkie

Tytuł projektu: Historia integruje pokolenia

Miejsce:

Łódzkie

Powiat tomaszowski

Inowłódz

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-304/08-00

 

Suma dofinansowania: 44385

Dofinansowanie UE: 37727,25

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie Dolina Pilicy

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 4/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

udw w mailu, podkonice, w szczególności, łagodzenie obostrzeń

yyyyy

 

Shopping cart

close