High-tech kadra dla MŚP – Podkarpackie

Tytuł projektu: High-tech kadra dla MŚP

Miejsce:

Podkarpackie

 

Numer umowy: POKL.08.01.01-18-240/12-01

 

Suma dofinansowania: 1713795,42

Dofinansowanie UE: 1456726,11

 

Nazwa beneficjenta: Stowarzyszenie B-4

Temat: 62 Rozwój systemów i strategii uczenia się przez całe życie w przedsiębiorstwach; szkolenia i usługi na rzecz zwiększenia zdolności adaptacyjnych pracowników do zmian; promowanie przedsiębiorczości i innowacji

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2013

Data zakończenia realizacji: 2/28/2015

 

czym jest dodatek osłonowy, sadzarka do ziemniaków, eldor bud, grecja informacje dla turystów, fefernuszki

yyyyy

 

Shopping cart

close