„Gminne pożegnanie lata” w Gminie Łask Powiat łaski – Łódzkie

Tytuł projektu: „Gminne pożegnanie lata” w Gminie Łask

Miejsce:

Łódzkie

Powiat łaski

Łask

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-10-012/09-00

 

Suma dofinansowania: 49322,8

Dofinansowanie UE: 41924,38

 

Nazwa beneficjenta: Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Łódzka

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 8/1/2009

Data zakończenia realizacji: 9/30/2009

 

kiedy nauczanie zdalne 2021/22, studium wykonalności, spółdzielnia mieszkaniowa środula, zidma, politechnika koszalińska budownictwo, użytkowanie wieczyste bonifikata, zagospodarowanie ogrodu, muzeum nadwiślańskie w kazimierzu dolnym, psp nr 5 ostrowiec św, wysoki iloraz inteligencji, szkoły od 26 kwietnia, pensjonat roztocze, fryza, kolekcja czartoryskich, wnp forum, park dolinka elbląg, psp oborniki, skierowanie na badania do medycyny pracy, toruń map, ogniska koronawirusa w warszawie

yyyyy

 

Shopping cart

close