GMINNA KUŹNIA INTEGRACJI – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKANEK GMINY WŁODAWA-WSI RÓŻANKA I STAWKI Powiat włodawski – Lubelskie

Tytuł projektu: GMINNA KUŹNIA INTEGRACJI – PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU SPOŁECZNEMU MIESZKANEK GMINY WŁODAWA-WSI RÓŻANKA I STAWKI

Miejsce:

Lubelskie

Powiat włodawski

Włodawa

 

Numer umowy: POKL.07.03.00-06-178/09-00

 

Suma dofinansowania: 50000

Dofinansowanie UE: 42500

 

Nazwa beneficjenta: Lokalne Porozumienie Na Rzecz Zatrudnienia w Powiecie Włodawskim

Temat: 71 Ścieżki integracji i powrotu do zatrudnienia dla osób w gorszym położeniu; zwalczanie dyskryminacji w dostępie do rynku pracy i rozwoju kariery zawodowej oraz promowanie akceptacji dla różnorodności w miejscu pracy

Forma prawna: stowarzyszenie

 

Data rozpoczęcia realizacji: 3/1/2010

Data zakończenia realizacji: 10/31/2010

 

od kiedy można składać wnioski na 300 plus, okres trwa 10 dni, lunchboxy do pracy, tailors club koszule, termin wypowiedzenia, zgoda na potrącenie z wynagrodzenia, dowód online dla dziecka, czy można zrzec się obywatelstwa, skalec, muzeum sztuki łódź

yyyyy

 

Shopping cart

close